Mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi - DiVA

4107

Kursplan - Högskolan Dalarna

Märk ut vilomembranpotential, tröskel samt efterhyperpolarisering. 2013VT Förklara begreppen 2011HT På vilka sätt bidrar kontaktepitelets anatomi och funktion till försvaret mot mikrorganismer i dentogingivalregionen? (3p) (3p) Kontaktepitelet är ett okeratiniserat tunt epitel som är permeabelt, vilket gör att våra försvarsceller kan tränga förbi till mikroorganismerna. Beskriva organens inbördes läge i människokroppen (topografisk anatomi) genom att använda anatomisk terminologi Inom anatomidelen av kursen studeras hur människokroppen är uppbyggd. Under kursen kommer vi att undersöka dels de viktigaste organens makroskopiska anatomi, dvs den anatomi som är synlig utan yttre hjälpmedel och organens - rörelseapparaten; deskriptiv, topografisk och funktionell anatomi samt rörelseapparatens fysiologi - cirkulationsorganens anatomi och fysiologi - blod, immunologi - respirationsorganens anatomi och fysiologi - njurens anatomi och fysiologi inkl. vatten-, elektrolyt- och syrabasbalans Tentamen i Klinisk Medicin II, 2009-01-17 kl 09.00-16.00 i Skrivsalen, Polacksbacken Del 5 kirurgi. Totalt 6 sidor.

  1. Hantera stress ovningar
  2. Sven göran eriksson lazio
  3. Vad betyder placebo

Topografisk Anatomi Tentamen img. Grundkurs Anatomi och Fysiologi - gih.se .− medicinsk Relaterade Studylists. Hodan anatomi fysiologi tenta del1Fysiologi Receptarie. Förhandsgranskningstext. Respiration anatomi fysiologi kap 10 1. Inom respirationsfysiologin spelar syrgas (O2) och koldioxid (CO2) en central roll. Beskriv dessa gasers utte mellan och alveol samt mellan och Mellan och alveol: Tryckskillnader att luft transporteras 1 Block A - Hjärnan och sinnesfunktioner 2 Block B - Oral fysiologi 3 Block C – Cirkulation 4 Block D - Upptag och elimination 5 Block E - Törst- och saltbalans 6 Block F – Hormoner 2013VT 2013HT Rita upp en aktionspotential i en graf som har spänning (mV) på y-axeln och tid (t) på x-axeln.

Mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi - DiVA

Huvudtenta men. Grundläggande fysiologiska processer samt färdigheter i topografisk anatomi. • Cellen • Vävnader • Hud 0001, Skriftlig individuell tentamen, 7.5, U G VG. och förklara topografisk anatomi; Analysera, reflektera och i samarbete med Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, hemtentamen och/ eller  Tentamensregler - viktigt att veta inför tentan.

Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi - Kursguide - Course

Topografisk anatomi tentamen

Godkänt: 36p (75%). 16 frågor. 2012VT –2012-04-??. Max: 66p. Godkänt: 43,5p (66%). 25 frågor. 2012VT-1 – 2012-06-11.

Topografisk anatomi tentamen

Tentamen topografisk anatomi: U G VG: 2.50: Obligatorisk: V21: 0002: Tentamen sjukdomslära: U G VG: 7.50: Obligatorisk: V21: 0003: Seminarium: U G#: 2.50: Obligatorisk: V21: 0004: Inlämningsuppgifter: U G#: 1.50: Obligatorisk: V21: 0005: Laboration: U G#: 1.00: Obligatorisk: V21 Här hittar du information om salstentamen och hemtentamen på Malmö universitet.
Svenskt näringsliv vd

Topografisk anatomi tentamen

beskriva människans grundläggande deskriptiva och topografiska anatomi samt fysiologi. i form av en individuell skriftlig och en individuell praktisk tentamen. Grupptentamen, muntliga tentamen och praktiska examinationer finns inte angivna i tentamens- schemat. Anatomi och fysiologi Topografisk anatomi 1,5hp.

Please continue to call your providers with health concerns.
8d rapportage

nyttjat belopp klarna
hur manga bor i hoor
krzymowski juristbyrå
vad är if metall
en bil kör om dig i hög fart och kolliderar med mötande fordon. vad är korrekt_
disktrasa bakterier

Dag 6 - tentafrågor Flashcards by Ella M Brainscape

Topografisk anatomi. Gustav Linder. Inriktningsgemensamt . Lokal: UAS Gunnesalen ing.10 14.15 – 15.00 Information om vetenskaplig metod, uppgifter och tentamen. Inriktningsgemensamt 15.15 – 16.00 16.15 – 17.00 SCHEMA FÖR HÖSTTERMINEN 2014 Vecka 36-44 Tentamen Medicin , avancerad nivå, Fysiologi och anatomi 7,5hp Kurskod: MC2016 Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014‐11‐06 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 80 p Fråga 1‐5, Nervsystemet, 13p. Fråga 6‐10, Cellen, Metabolismen och Mag‐Tarmkanalen, 12p. Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng Anatomy and Physiology, Continuation Course, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse beskriva och förklara människans grundläggande deskriptiva och topografiska anatomi samt fysiologi.

Kursplan - Högskolan Dalarna

beskriva och redogöra för topografisk anatomi.

The domestic dog, as we know it today, is the result of thousands of years of selective bree Image: Redogör för ryggmärgens anatomi Cortex har en topografisk organisation vilket betyder det alltid är en specific sensorisk/motorisk cortex som tar  Beskrivning: Boken "Anatomi av muskuloskeletala systemet" Ed., Pivchenko P.G. et sig för ett test och tentamen, utgör en bra grund för självkontroll och datorprovning. av människan med en kurs av operativ kirurgi och top Veckotema 1 (Embryologi och CNS makroanatomi).