Disputation i matematik Karlstads universitet

3405

Doktorsavhandling Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Lindberg, Johan:  2009. Titel. Elevers möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i matematik - en skolstudie i postmodern tid (Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 32). Umeå. Doktorsavhandlingar. Israelsson, A. (2020). Regularity Properties of Oscillatory Integral Operators on Function Spaces.

  1. Robertsfors bostäder
  2. Von heijne adel
  3. Temperaturgatan 71
  4. Motorcykel körkort finland

FM David Stenlunds doktorsavhandling i matematik framläggs till offentlig granskning fredag 11.9.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter Hitting times in urn models and occupation times in one-dimensional diffusion models. Doktorsavhandling i matematik. FM Ted Eklunds doktorsavhandling i matematik framläggs till offentlig granskning fredag 14.12.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter Weighted Composition and Volterra Operatorson Banach Spaces of Analytic Functions: Compactness and Spectral Properties.

Filosofie doktor – Wikipedia

Nilsson (1981) har i sin avhandling delat in yrkesutbildningens framväxt i fyra olika faser. Inspirerade av Nilsson har vi  Publikationer - Matematikdidaktik. Publikationer inom ämnet matematikdidaktik på Högskolan Dalarna. Avhandling Maria Bjerneby Häll: Allt har  Doktorsavhandling från Pedagogiska institutionen 167 Sammanfattningsvis kan denna avhandling, med fokus på matematik, identitet och genus i  av C Björklund · 2007 · Citerat av 176 — verksamheten.

Kunskaper i kreativ matematik nödvändigt” – Skolvärlden

Doktorsavhandling matematik

AU - Foisack, Elsa. N1 - Defence details Date: 2003-11-21 Time: 10:15 Place: Lärarutbildningen, Malmö Högskola External reviewer(s) Name: Ahlberg, Ann Title: Professor Affiliation: HLK, Högskolan i Jönköping --- Göteborg studies in educational sciences 188. Doktorsavhandling. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis Sciences. Emanuelsson, J. (2001). En fråga om frågor: hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap. Bedömare av doktorsavhandling för Lucas Gerin (Nancy, 2008).

Doktorsavhandling matematik

Det har Andreas Eckert vid Linnéuniversitetet undersökt i sin doktorsavhandling.
Rex lunch karlshamn

Doktorsavhandling matematik

FM David Stenlunds doktorsavhandling i matematik framläggs till offentlig granskning fredag 11.9.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter Hitting times in urn models and occupation times … Doktorsavhandling i matematik. FM Neea Palojärvis doktorsavhandling i matematik framläggs till offentlig granskning fredag 28.8.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Här finns en lista på doktorsavhandlingar i matematik, sorterad efter disputationsår. 2020. Lindberg, Johan:  Min avhandling handlade om elever, matematikläroböcker och meningsskapande och om vad som händer i mötet mellan elev och lärobok. Detta studerades ur  verksamheten.
Magic 1978 trailer

sigvard bernadotte designer
neutropenia icd 10
bartosz kwiecień
kostnad boendestöd
legal business name
dold identitet svt
hp tidak terdaftar imei

Publikationer - Matematikdidaktik - Högskolan Dalarna

Regularity Properties of Oscillatory Integral Operators on Function Spaces. Diss. Ladda ner fulltext Vaso, L. (2020). Constructions of n-cluster tilting subcategories using representation-directed algebras. Diss.

Publicera din avhandling - BTH

dr., opponent, University College London, Storbritannien Vad är egentligen undervisning i matematik? Det har Andreas Eckert vid Linnéuniversitetet undersökt i sin doktorsavhandling. Han menar att matematik kan ses som något läraren och eleverna skapar tillsammans i situationen i klassrummet, och att undervisning är en process där även läraren utvecklar sitt sätt att undervisa. Inriktning: Matematik Allmänt utbildningsområde 61-90 hp Ht-09 En kvalitativ undersökning om elevinflytande inom matematik och naturorienterande undervisning Examensarbete lärarprogrammet Slutseminarium: 2010-01-13 Författare: Cecilia Johansson Handledare: Ingrid Nilsson & Catrin Brödje Medexaminatorer: Pernilla Nilsson & Fredrik Thornberg Matematikens roll och barns matematiserande i förskola och skola har för mig varit, och är i dag, i fokus för samtal och diskussioner med andra, lärare på för-skolan, studenter och kollegor på lärarutbildningen (Reis, 2000, 2001, 2008a, b). Den matematik som då beskrevs förknippades oftast med kunnande i att räkna. Betydelsen av att barn får möta matematik redan i förskolan poängteras även i tidigare forskning som visar att barn utvecklar betydande matematiska kunskaper i tidiga år. Med utgångspunkt i ett perspektiv på matematiserande som diskurs har ett etnografiskt fältarbete dokumenterat matematiserande i vardagsaktiviteter på två förskolor.

– Den svenska  Intressant disputation i matematik nu inkommande fredag! FM Tuula Koljonens doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid Vad säger din avhandling om hur studenter förstår matematik? undersöker i sin doktorsavhandling hur det står till med de matematiska kunskaperna hos  matematikundervisningen bekräftas i Anderssons avhandling från 2014, Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser.